top of page

בחג הקרבן שומרים על הניקיון

'בחג הקרבן שומרים על הניקיון' כך אומרים בעשרות מסגדים וכך יגידו צוות ההסברה של עמותת נקי.

בחודשיים האחרונים הוקם בעמותת נקי צוות החברה הערבית אשר נרתם בכל הכוח למשימה מאתגרת - להפיץ מסרי ניקיון לקרחת עיד אל אדחא -חג הקרבן אשר יחגג בראשית אוגוסט וכולל מספר ימי חופש. הפצת מסרי הניקיון חולקה לשני תחומי עשייה, בשלב הראשון - הפצת מכתב בערבית אשר קורא לציבור לשמור על הניקיון, לצמצם את השימוש בכלי חד פעמיים ובשקיות ועוד.


על המכתב חתמו ראשי רשויות מוסלמים ודרוזים. בין היתר ראשי הערים של נצרת, כפר קאסם, דלית אל כרמל, רהט ועוד, ח"כ מיקי חיימוביץ', ראשת וועדת להגנת הסביבה חתמה וחתמו גם אנשי דת רבים, בין היתר מנהיג העדה הדרוזית, מפקחים - אימאמים בכירים מוסלמים במשרד הפנים, חתמו מנהלי בתי ספר רבים ועוד.

לאחר החתימה התחלנו במהלך הפצה בכל כלי התקשורת כולל ראיונות ברשת ב', ברדיו א שאמס ועוד. בשלב השני - במהלך החג עמותת נקי מוציאה צוות הסברה אשר יפגוש את החוגגים בחוף הים וישוחח אתם על שמירת הניקיון ועל הרצון של כל אחד ואחת מאתנו לבלות בחוף ים נקי ומכבד. נדבר עם החוגגים על המאמץ הקטן שכל אחד מתבקש לעשות למען הסביבה ומניסיון שיתוף הפעולה מתקרב ל-100%.

אחינו המוסלמים והדרוזים - "כל ואעם ואינתא בח'יר" אנו מאחלים לכם מכל הלב. בחגי תשרי נצא לפעול ביחד עם הציבור היהודי

Do you have a design in min

Commenti


bottom of page