top of page
תרומות
Untitled design (12).png

עמותת נקי

חינוך-הסברה-מחקר-מדיה

לתרבות הניקיון בישראל

נקי הוקמה בשנת 2019 כעמותה סביבתית ללא מטרות רווח, פועלת במטרה לשנות את סדר היום הציבורי בכל הנוגע לניקיון המרחב הציבורי ושמירת הסביבה.

מטרת העל של עמותת נקי הינה שמירה על רמת ניקיון גבוהה במרחב הציבורי בישראל כתוצאה של אחריות הציבור ומעשיו. עשייתנו מכוונת לתחומים הבאים: חינוך, הסברה, אכיפה, מחקר, טכנולוגיה ופיתוח תשתיות
בעת הזו רק חלק קטן מהציבור מקפיד על שמירת הניקיון. שאיפתנו שמרבית האוכלוסייה תאמץ דפוסי התנהגות מכבדים במרחב הציבורי ובדגש על שמירת הניקיון בכל גיל, מקום וזמן.
רק ביחד נצליח לקדם את אתגר הניקיון. מתובנה זו התגבשה עמותת 'נקי' ולפי עקרון זה תפעל העמותה הינה ארגון גג למגוון מיזמים שליבת עשייתם היא שמירת הניקיון במרחב הציבורי ולצידם אזרחים/ות השואפים/ות ופועלים/ות להגשמת אותן מטרות

איך אתם עוזרים לנו?

אתם יכולים להצטרף אלינו

ההצטרפות לעמותה כרוכה בתשלום של 150 שקלים. כסף זה מאפשר לנו להתקיים ולהשפיע

אתם יכולים לתרום

רק בזכות התרומות שלכם ניתן להמשיך ולפעול למען שיפור איכות החיים שלנו בישראל. ניתן לתרום לנו בשתי דרכים

אתם יכולים להתנדב

אתם רוצים להרגיש חלק ממשפחה? לעבוד עם עוד אנשים? לקדם את תרבות הניקיון בישראל?

Home: Services
bottom of page