top of page

איך מארגנים פעילות ניקיון במרחב הציבורי ובטבע - המלצות למארגנים ולמשתתפים

המידע אשר לפניך אינו מהווה חוק או הנחייה אלא אך ורק מידע שימושי שנרכש מתוך הניסיון.

המידע אינו תחליף להנחיות משרד החינוך, הנחיות והוראות של מנהלים ומורים ואינו תחליף לשכל הישר.

הכנות:

1. הגדירו את האזור שבו יתבצע הניקוי. במידה והאזור כולל כביש, חוף ים, נהר או נחל, מצוקים, בורות וכו' יש להגדיר למשתתפים בפעילות את רמת הסיכון ואת המרחק שיש לשמור מכל הגורמים אשר צוינו.

2. במידה והפעילות מתבצעת באזור בו גרים אנשים יש להתארגן לכך באופן מיוחד. באופן כללי מומלץ לא להיכנס ולנקות בחצר או במגרש אשר גרים בו אנשים אלא אם הם נוכחים במקום ומסכימים לכניסה ולניקוי.

3. הכינו מראש כפפות עבודה ושקיות אשפה ודאגו שהמשתתפים יצטיידו בנעליים גבוהות, כובע ומי שתיה.

4. מומלץ לתאם מראש רכב פינוי לפסולת אשר תיאסף.

5. הביאו סבון נוזלי ומים לשטיפת ידיים.

לפני שמתחילים:

6. ספרו את המשתתפים והכינו רשימה מסודרת שבה ירשמו גם מלווים/מורים ומספר הטלפון של הנהג.

7. חלקו את המשתתפים לקבוצות. 5-6 משתתפים בקבוצה אשר יבחרו 'אחראי קבוצה'. חלקו שקיות וכפפות.

8. קבעו זמן למנוחה, שעת סיום ונקודת התאספות.

איסוף:

9. אוספים רק פריטי פסולת שגודלם מאפשר להם להיכנס לתוך שקית האשפה.

10. אוספים פריטי נייר, ניילון ופלסטיק, עטיפות מזון וכלי בית.

11. לא אוספים: פסולת חדה, שברי זכוכית, ברזל (יש להתרחק מברזל חלוד), פסולת בנין, ציוד רפואי, מזון רקוב ומכלים אשר משמשים לחומרים מסוכנים לדוגמה: מכלי צבע, חומרי הדברה וריסוס, דלק ודבקים,

חומרי ניקוי ומכלי שמן.

12. התרחקו מחיות בר. הימנעו מהרמת חפצים ואבנים אשר עלולים לשמש מסתור לנחשים ועקרבים.


לאחר האיסוף:

13. רכזו את כל שקיות האשפה לנקודה אחת שאליה יכול להגיע הרכב שיפנה את הפסולת.

14. אספו את כל המשתתפים, בצעו ספירה מסודרת, שטיפת ידיים עם סבון ומנוחה.


והכי חשוב,

פעילות הניקיון היא הזדמנות מצוינת לחשוב על ההרגלים של כל אחד ואחת מאתנו. נסו לחשוב אם גם אתם ואתן זורקים או זורקות מדי פעם פסולת על הרצפה, מדרכה או על האדמה.

אם כן, נסו להיפטר מההרגל הזה וזכרו – זו הארץ שלנו ועלינו האחריות לשמור עליה ועל הניקיון שלה.

בהצלחה.


Comments


bottom of page